Лечение на деца
 

Всяка година провеждаме кампания за безплатни профилактични прегледи за деца.


Изработване на индивидуални профилактични програми – правят се след оценка на кариес-риска и са съобразени с конкретните нужди на всеки пациент. Чрез тях се постига превенция на кариеса като се дават препоръки относно хранителния режим, устната хигиена, използване на профилактични средства в домашни условия.


Лечение на кариес – оперативно отстраняване на разрушените от кариеса части от зъба, последващото им

заместване с изкуствен материал – пломба (обтурация) и възстановяване на функцията на зъба. Наблюдават се следните етапи в развитието на кариозния процес: стадий на бяло петно /1/, стадий на кафяво петно, кариес на емайла /2/, кариес на дентина с два подстадия – средно дълбок до средата от дебелината на дентина и дълбок кариес в непосредствена близост до пулпата (нерва) на зъба /3/. Пломбирането на зъба може стане с амалгама или естетична/бяла пломба.


Лечение на пулпити и периодонтити на временни зъби – това са заболявания на зъбите по-често вследствие на нелекуван кариес. Така кариозният процес напредва в дълбочина и предизвиква възпаление на нерва на зъба. Това възпаление е съпроводено с болка, инфекция и може да доведе до влошаване на общото здраве. Лечението се състои в отстраняване на кариозно увредените части от зъба и премахване на коронковата част от пулпата, поставяне на медикаменти за въздействие и мумифициране на остатъците от нерва и последващо окончателно възстановяване формата и функцията на зъба. Лечението се извършва в две до три посещения.


Лечение на пулпити и периодонтити на постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие – изключително специфично и трудно лечение. Затрудненията произтичат от това, че корените на зъбите не са се образували окончателно – те са по-къси и по-широки. Под упойка се отстранява нерва на зъба и в каналите на корена се поставя препарат, който стимулира кореновото развитие. Лечението е продължително и зависи от стадия на кореново развитие, в което е възникнало заболяването. Може да продължи до 10 – 12 месеца, като изисква контролни прегледи на всеки 2-3 месеца.

 

 

 

© www.venusdent.com & Design. All rights reserved.