Лазери
 

 

 

Денталните лазери са високотехнологични устройства, които използват светлинна енергия за извършване на множество дентални процедури. Лазерите притежават редица предимства пред конвенционалните методи в денталната медицина – бърз оздравителен процес, безболезнено лечение, което елиминира нуждата от упойка, а резултатите са по-бързи и ефективни.

Приложение на лазерите в денталната медицина:

Пародонтология

Ефективно и атравматично почистване на джобовете: 100 % бактерициден ефект.
Най-високо ниво на хирургична точност без риск от засягане на здравата тъкан
Ефективно и селективно премахване на зъбния камък
По-бързо заздравяване на околните тъкани и костта: минимален постоперативен оток или дискомфорт, без необходимост от допълнителни контролни прегледи и антибиотици


Лазерно асистирана диагностика в кариесологията

Безконтактен метод на работа
Минимално инвазивна техника
Без вибрации
Бактерициден ефект


Протетична дентална медицина

Реконтуриране на гингивата, дизайн на усмивката, депигментации на гингивата


Детска дентална медицина

Предпочитаният метод за лечение на деца: без фактора "страх", намалено време за терапия, по-малко шум, без вибрации.
Превантивна дентална медицина: прецизна и деликатна терапия, минимално инвазивна технология, предпазва здравата тъкан
Лазерът се възприема много добре от децата


Ендодонтия

Минимално инвазивно отваряне на орифициума
Апикална остеотомия: без засягане на съседните меки тъкани.
Уникална система за стерилизация на каналите


Орална и ЛЧХ

Златен стандарт при перимплантити и инфекции
Прецизен и минимално инвазивен разрез без засягане на костта.
Разкриване на импланта без засягане на самия имплант

 

 

 

© www.venusdent.com & Design. All rights reserved.