За оптимални резултати при гарантирана безопасност :

1. Стоматологът дискутира и обяснява на достъпен език същността на лечението, прогнозира приблизителното времетраене на лечението и предоставя няколко възможности.

2. Стоматологът Ви запознава със стерилизационната техника на практиката. Практиката разполага с автоклав за стерилизиране на иструментарриума,ултразвукова вана за почистване на иструментариума преди автоклавирането им. единствения признат от EU уред за стерилизация. Всички инструменти са индивидуално опаковани и се разопаковат пред очита на пациента. Винаги се изпoлзват ръкавици и маски за еднократна употреба.

3. Стоматологът работи с увеличителни очила.

4. Стоматологът прави дигитални снимки за документиране на вашия случай.

5. Стоматологът ви използва кофердам почти винаги и особено при ендодонтско лечение.

6. Добрата корона се познaва по това, че при прекарване на конец за зъби (зъбен флос) пространствата между зъбите са достъпни за почистване с конец за зъби, т.е. не са блокирани, зъбният конец (флос) влиза с известно напрежение с "клик"-звук, флосът не се разкъсва и венецът на зъба не кърви.

7. Стоматологът работи в тясно сътрудничество със зъботехническата лаборатория и заедно изготвят лечебния план.

8. При сложни случаи стоматологът прави план и диагностика на предварително отлети гипсови модели.

9. Вашият стоматолог документира всички етапи от лечението със специализиран цифров дигитален фотоапарат или интраорална камера.Изготвят се работни гипсови модели на лекувания,които помагат визуално да се обсъди състоянието в момента и прогнозирания резултат от лечението.

10.Пациентът следва пълно и точно инструкциите на стоматолога.

11.Стоматолога се съобразява с желанието на пациента,стига то да не е в конфликт с лечебния план.

12.Пациентът спазва предварително назначения час по график,а ако има ангажимент, информира за това стоматолога 24 часа предварително!

13.Пациентът внася редовно и навреме дължимите суми.За улеснение на нашите пациенти кабинетът ни разполага с ПОС-терминал,чрез който може да се направи плащането с всякакъв вид карти .Разполагаме с опция авансово внасяне на суми (по преценка на пациента),които суми ще се употребят тогава,когато има нужда самия пациент или член от семейството му.;

© www.venusdent.com & Design. All rights reserved.